EBARA

New

5213303

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น CDXM-90/10 ไฟ 220V กำลัง 1 แรงม้า ท่อ 1.25" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,500 ฿10,500
 

 

New

5213319

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น CDX-200/25 ไฟ 380V กำลัง 2.5 แรงม้า ท่อ 1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,790 ฿16,790
 

 

New

5213251

EBARA ปั๊มหอยโข่ง รุ่น CMB-1.00T ไฟ 380V กำลัง 1 HP ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,690 ฿8,690
 

 

New

5213253

EBARA ปั๊มหอยโข่ง รุ่น CMB-2.00T ไฟ 380V กำลัง 2 HP ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,500 ฿12,500
 

 

New

5213254

EBARA ปั๊มหอยโข่ง รุ่น CMB-3.00T ไฟ 380V กำลัง 3 HP ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,490 ฿13,490
 

 

New

5213224

EBARA ปั๊มหอยโข่ง รุ่น CMA-3.00T ไฟ 380V กำลัง3HP ท่อ 1" ปั๊มน้ำของดีของแท้ราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

New

5213255

EBARA ปั๊มหอยโข่ง รุ่น CMB-4.00T ไฟ 380V กำลัง 4 HP ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,500 ฿21,500
 

 

New

5213121

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-40-125/1.5 ไฟ 380V กำลัง 2 แรงม้า ท่อ 2.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,800 ฿24,800
 

 

New

5213112

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-32-160/1.5 ไฟ 380V กำลัง 2 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,800 ฿24,800
 

 

New

5213122

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-40-125/2.2 ไฟ 380V กำลัง 3 แรงม้า ท่อ 2.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,200 ฿25,200
 

 

New

5213111

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-32-125/1.1 ไฟ 380V กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,400 ฿21,400
 

 

New

5213103

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดปิด รุ่น DWC-N 500/1.5 ไฟ 380V กำลัง 2 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,900 ฿23,900
 

 

New

5213104

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดปิด รุ่น DWC-N 500/2.2 ไฟ 380V กำลัง 3 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,900 ฿25,900
 

 

New

5213105

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดปิด รุ่น DWC-N 500/3.0ไฟ 380V กำลัง 4 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

New

5213113

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-32-160/2.2 ไฟ 380V กำลัง 3 แรงม้า ท่อ 2" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,000 ฿25,000
 

 

New

5213123

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-40-160/3.0 ไฟ 380V กำลัง 4 แรงม้า ท่อ 2.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,900 ฿28,900
 

 

New

5213131

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส รุ่น 3M-50-125/2.2 ไฟ 380V กำลัง 10 แรงม้า ท่อ 2.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,900 ฿26,900
 

 

New

5213331

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-70/10 ไฟ 380V กำลัง 1 แรงม้า ท่อ 1.25" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,200 ฿16,200
 

 

New

5213335

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-120/15 ไฟ 380V กำลัง 1.5 แรงม้า ท่อ 1.25" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,900 ฿18,900
 

 

New

5213336

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-120/20 ไฟ 380V กำลัง 2 แรงม้า ท่อ 1.25" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,400 ฿21,400
 

 

New

5213332

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-70/12 ไฟ 380V กำลัง 1.2 แรงม้า ท่อ 1.25" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,500 ฿16,500
 

 

New

5213339

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-200/30 ไฟ 380V กำลัง 3 แรงม้า ท่อ 1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,900 ฿25,900
 

 

New

5213340

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-200/40 ไฟ 380V กำลัง 4 แรงม้า ท่อ 1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

New

5213341

EBARA ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดคู่ รุ่น 2CDX-200/50 ไฟ 380V กำลัง 5 แรงม้า ท่อ 1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31,160 ฿31,160
 

 

New

5213152

EBARA ปั๊มหอยโข่งใบพัดสแตนเลส รุ่น 3D-40-125/1.5 ไฟ 380V กำลัง 2 แรงม้า ท่อ 2.5x1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,460 ฿20,460
 

 

New

5213154

EBARA ปั๊มหอยโข่งใบพัดสแตนเลส รุ่น 3D-40-125/2.2 ไฟ 380V กำลัง 3 แรงม้า ท่อ 2.5x1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,180 ฿21,180
 

 

New

5213155

EBARA ปั๊มหอยโข่งใบพัดสแตนเลส รุ่น 3D-40-160/3.0 ไฟ 380V กำลัง 4 แรงม้า ท่อ 2.5x1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,780 ฿24,780
 

 

New

5213163

EBARA ปั๊มหอยโข่งใบพัดสแตนเลส รุ่น 3D-50-125/3.0 ไฟ 380V กำลัง 4 แรงม้า ท่อ 2.5x1.5" ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ของดีราคาถูก ที่นี่เท่านั้น รับประกัน 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,030 ฿25,030
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้